Phần mềm cập nhật dữ liệu Forex MT5 và MT4 cho Amibroker
Cách thiết lập Configure plugin của Nodudo NFD
Phần mềm lấy dữ liệu Forex cho Amibroker từ Metatrader
Thiết lập EOD và INTRADAY cho Nodudo Forex Data
Thiết lập cơ bản trên phần mềm lấy dữ liệu từ MT4 cho Amibroker
Phần mềm cập nhật dữ liệu Forex MT5 và MT4 cho Amibroker
Cách thiết lập Configure plugin của Nodudo NFD
Phần mềm lấy dữ liệu Forex cho Amibroker từ Metatrader
Thiết lập EOD và INTRADAY cho Nodudo Forex Data
Thiết lập cơ bản trên phần mềm lấy dữ liệu từ MT4 cho Amibroker

Phần mềm lấy dữ liệu Forex cho Amibroker từ MT5 và MT4

Availablity: in stock
SKU: 001
Product by:
  • Phần mềm lấy dữ liệu Forex cho Amibroker từ MT5 và MT4.
  • Lấy đầy đủ dữ liệu Forex, Bitcoin… EOD và INTRADAY Tick, Giây, Phút…
  • Tốc độ sử dụng nhanh, cài đặt đơn giản, ổn định cao.
  • Khuyến mãi lên tới 50%.
  • Hỗ trợ từ A – Z uy tín, nhiệt tình.

1,199,000.00 499,000.00